Relipipo's misbruiken kinderen en wetboek

In de Volkskrant van 7 maart jongstleden schreven Thijs Kleinpaste en Marcel Duyvestijn in hun opiniestuk over God en de staat dat “[d]e gelovige […] stelselmatig [wordt] voorgetrokken.” In het strafrecht is dat niet anders. Daar kan de gelovige zijn godsdienst soms inzetten als joker.

Funny because it’s true. Messcherp stukje waarheid lezen over relipipo’s die met het grootste gemak hun ziel aan de duivel verkopen? Ik zeg doen.

Licht uit en spot aan voor Misdaad en Straf.

Advertenties
Advertenties
%d bloggers liken dit: