Vertrouwelijk: dossier Boomsma

Boomsma. Arie Ate
18-01-1974
Diagnose: NPS

De narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) van dhr Boomsma is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen. De stoornis van dhr Boomsma kan worden gezien als de pathologische vorm van narcisme.

Dhr Boomsma komt in eerste instantie over als charmant en interessant, maar als relaties langer duren blijkt zijn egocentrisme vaak een ernstig obstakel. Niet zelden eist hij een voorkeursbehandeling. Als dit niet gebeurt, voelt dhr Boomsma zich snel gekrenkt of ondergewaardeerd en zijn hierdoor vatbaar voor depressieve verschijnselen.

Leven met dhr Boomsma is meestal zwaar, het heeft een diepe impact op de omstanders. Zoals een junk heroïne nodig heeft, is dhr Boomsma altijd op zoek naar aandacht. Die aandacht houdt zijn broze zelfbeeld in stand en is van levensbelang voor de dhr Boomsma. Om die aandacht te krijgen gebruikt dhr Boomsma de mensen die het dichtst bij hem staan. De basis van NPS wordt in de jeugd of vroege volwassenheid gelegd. Vaak wordt de oorzaak gezocht in misbruik of trauma’s die veroorzaakt kunnen zijn door ouders, andere invloedrijke volwassenen of zelfs leeftijdsgenoten. In dit kader kan NPS worden gezien als een verdedigingsmechanisme dat op gevoelens van minderwaardigheid is gebaseerd.

Aanbevolen behandeling:
Langdurige en individuele cognitieve therapie binnen een zeer gesloten setting.

Advertenties
Getagged ,
Advertenties
%d bloggers liken dit: