Maar waarom?


paus zijne heiligheid
kardinaal zijne eminentie
aartsbisschop zijne hoogwaardige excellentie
bisschop zijne hoogwaardige excellentie monseigneur
nuntius zijne hoogwaardige excellentie monseigneur
pronuntius zijne hoogwaardige excellentie monseigneur
monseigneur hoogwaardige heer monseigneur
protonotarius hoogwaardige heer monseigneur
ereprelaat hoogwaardige heer monseigneur
kapelaan van zijne heiligheid hoogwaardige heer monseigneur
vicaris-generaal hoogwaardige heer monseigneur
vicaris-generaal (regulier) hoogwaardige pater
bisschoppelijk vicaris hoogeerwaarde
deken hoogeerwaarde
abt hoogeerwaarde
prior hoogeerwaarde
provinciaal hoogeerwaarde
kanunnik hoogeerwaarde
plebaan hoogeerwaarde
officiaal hoogeerwaarde
president (groot-seminarie) hoogeerwaarde
professor (groot-seminarie) zeereerwaarde hooggeleerde
professor (klein-seminarie) zeereerwaarde (zeergeleerde)
pastoor/rector zeereerwaarde
rector (seminarie) zeereerwaarde
overste van een klooster zeereerwaarde
moeder-overste zeereerwaarde moeder
kapelaan weleerwaarde
diaken weleerwaarde
pater weleerwaarde pater
broeder (frater) eerwaarde broeder (frater)
religieuze eerwaarde zuster
Advertenties
Advertenties
%d bloggers liken dit: