Troonrede nu al gelekt!

Leden van de Staten-Generaal,

“Willen wij daadkrachtig het economisch herstel vorm kunnen geven, dan is stabiel bestuur gewenst.” Dat zijn de woorden waar wij vorig jaar op deze dag mee openden. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat u, niet wij, sinds 9 juni anno 2010 meer dan jammerlijk hebben gefaald na de totstandkoming van het nieuwe kabinet. Wij kunnen niet anders concluderen dat u Nederland heeft opgezadeld met een kinderklas-kabinet. Zouden wij boks-terminilogie hanteren dat vinden wij dat u zelfs te licht wordt bevonden voor het vedergewicht. Wij vinden dat u een toonbeeld was hoe het niet moet. Om dit te illustreren vinden wij het op zijn minst frappant, dat in een periode waarbij de gehele natie de buikriem fors moet aanhalen, wij met een dergelijke corpulente Minister van Financiën worden geconfronteerd. Ik parafraseer de woorden van onze Oud Minister-President niet graag, maar maak voor deze derde dinsdag in september een uitzondering: Dit moeten we niet willen met zijn allen.

Waarde leden van de Staten-Generaal, waar velen van u maar wat graag knagen aan de grondvesten van deze constitutionele monarchie door Onze macht in te willen perken, lukt het u niet de stam der beschaving te voeden met het vruchtwater dat wij democratie plegen te noemen. U heeft mijn burgers achtergelaten, niet alleen met de puinhopen van Paars, maar tevens met het restanten van uw eigen Egocratie. U laat mijn burgers achter zonder ook maar de schijn van een democratie hoog te willen houden. Zij die het hardst schreeuwden tegen ‘Eigen Volk Eerst’ toonden hun ware aangezicht toen bleek dat “Ikke, Ikke, Ikke en de rest kan stikke” voor hen op de eerste plek stond. Dat is uw democratie. Een term die ironisch genoeg zijn wortels in het oude Griekenland heeft liggen.

Voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling en welvaart is een stabiel begrotingsbeleid, waarbij u uw eigen ego op de achtergrond plaatst daar u de stem van het volk bent. En niet het geluid van uw eigen spiegelbeeld. Wij hoeven u, op de heer Graus na, niet uit te leggen hoe Narcissus aan zijn einde is gekomen.

Wij kunnen niet anders concluderen dan dat u er in de meest treurige vorm een lachwekkende opvoering van heeft gemaakt waar de heer John Lanting zijn overdrachtelijke petje diep voor zou afnemen. En waarbij u allen niet enkel voor het servet te klein bleek, maar voor het hele tafellaken. Nimmer hebben wij met dergelijk veel plaatsvervangende schaamte u moeten aanschouwen.

Laten wij dat lichtend illustreren met een partij die in tijden van weleer felle leuzen scandeerden tegen oorlogen, kernwapens en zelfs de heer Wijnand Duyvendak herbergde, die naar wat later een extremist voor de Groene zaak bleek te zijn. Deze partij, en wij kijken u aan mevrouw Sap, presteerde het in dit parlementaire jaar, om tegen alle adviezen in, moordenaars op te leiden voor de oorlogen waar u ooit zo fel tegen was.

Wij zijn zeer ontstemd over het werk dat u heeft afgeleverd. Terwijl de natie zienderogen achteruit holt, hield u zich bezig met rechtszaken tegen de heer Wilders, met het ene na het andere fopdebat waarvan de uitkomst al vast stond al ver voor dat de discussie was aangevangen. Met een hilarische opvoering van de heer Eurlings bij het CDA-congres en waar wij mieters goed van snappen dat zijn partner de benen heeft genomen. Meermaals hebben wij ons koninklijk hoofd tegen de muur geslagen wanneer de zoveelste minister, met het zoveelste excuus moest komen voor de woorden van een ander, die uiteraard uit de context waren getrokken. Vers in het geheugen ligt het falen van mevrouw Mariko P. waarbij u allen nog steeds doet of uw neus bloedt. U gaat allen prat op de vrijheid van meningsuiting, maar staat op uw achterste benen wanneer u gebruik makende van datzelfde recht persoonsbeveiliging nodig heeft. U bent de stem van het volk en niet vice versa. U oogst wat u zaait. U heeft gezaaid en uw oogst is mislukt.

Leden van de Staten-Generaal,

In afwachting van het aantreden van wat wel weer een nieuw kabinet zal worden, bereidt u zich voor op voorstellen die op veel beleidsterreinen wederom bij u aanhangig worden gemaakt. Over de afhandeling daarvan zal in overleg met u moeten worden beslist. Vast staat dat veel aandacht en inspanning van u zal worden gevraagd bij de zwaarwegende beslissingen die nodig zijn om onze economische en sociale problemen het hoofd te bieden. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen. Alleen niet meer van Ons. Wij geven de pijp aan Maarten. Wij doven het waxinelichtje en wensen u succes met puinruimen en nemen ontslag. Adieu.


Advertenties
Getagged , ,

2 thoughts on “Troonrede nu al gelekt!

  1. christinA eijkhout schreef:

    Was het maar een echte rede. Rutte zal zoiets niet voor de Majesteit schrijven.

  2. wing schreef:

    wat een gelul. Noemen ze dit een troonrede? wij geven de pijp aan maarten en nemen ontslag, zou de konigin nooit zeggen

Reacties zijn gesloten.

Advertenties
%d bloggers liken dit: