PVV niet gebaat bij oplossingen

Wie zich schuldig maakt aan ouderenmishandeling moet een hogere straf krijgen. Dat vindt Fleur Agema, Tweede Kamerlid voor de PVV. Volgens haar mag het vonnis drie keer hoger uitvallen dan nu het geval is. Haar motivatie: de oudere is vaak afhankelijk van de dader (familie of verzorger) en is fysiek de zwakste partij.

Los van de discussie dat wetenschappers keer op keer aantonen dat in ‘anders straffen’ oplossingen gevonden moeten worden en een strafmaat genuanceerder is dan enkel uitzetten en harder straffen, is het de vraag waarom Agema enkel voor oudermishandeling kiest?

Zo worden er in Nederland jaarlijks 350.000 kinderen mishandeld. Dat zijn 3 kinderen per klas.  200.000 vrouwen worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. En dat is nog een voorzichtige schatting. Over mishandeling van verstandelijk gehandicapten in Nederland spreken de kenners niet over incidenten, maar over een beerput.

Waarom hoor ik Agema hier niet over? Ook dit zijn een drietal groepen die doorgaans afhankelijk zijn van de dader en het fysiek moeten afleggen. Waarom niet de keuze om de strafmaat op te schroeven voor iedereen die misbruik maakt van zijn dominante positie? Waarom niet zwaarder straffen bij eenieder die fysiek sterker is?  Het antwoord lijkt even helder als treurig: men heeft er geen baat bij.

Waneer Agema voor deze, in mijn ogen, meest logische gemene deler zou kiezen, is dat inherent aan het zwaarder straffen van een veel grotere groep. Vergeleken bij kinder-,  vrouwen- en gehandicaptenmishandeling is bejaardenmishandling een marginaal percentage.

Om dit vraagstuk te illustreren een ander voorbeeld: Onlangs verscheen er in Dagblad de Pers een artikel dat er op Rotterdamse trams creationistische reclame uit islamitische hoek te lezen zijn. De tekst luidt: “De moderne wetenschap bewijst: God bestaat“.

Koren op de molen voor de PVV. Zou je denken. Ware het niet dat er een direct verband werd gelegd tussen de Islam en het Christendom. En laat laatstgenoemde nu veel PVV electoraat herbergen. Nagenoeg nergens las ik hierover dan ook een PVV standpunt terug in de media.

Nog een voorbeeld; Mauro. Waarom deed PVV fractieleider Geert Wilders gedurende de slepende Mauro-affaire zijn mond niet open over deze jongen? Het was immers kaasje naar zijn beleid. Toch? Zou het zo kunnen zijn omdat Mauro een gezicht heeft? Een gezicht dat ook mededogen opwekt bij de PVV-stemmer en derhalve niet weg te stoppen valt onder een populistische noemer?

Dat maakt de vraag in hoeverre Agema denkt dat het grote potentieel aan daders binnen alle vormen van mishandeling, binnen haar eigen electoraat bevindt, des te interessanter. In ieder geval plausibeler. En gezien de ‘staat van dienst’ van de fractieleden die de PVV kiezer vertegenwoordigen wellicht zelfs terecht.

Mijn eigen vraagstuk hierin blijft hetzelfde: Wanneer zien Henk en Ingrid in dat de PVV niet bestaat bij de gratie van het zoeken naar oplossingen, maar van hun problemen?

 

Advertenties
Advertenties
%d bloggers liken dit: